Brúsky na špeciálne úlohy a obrábacie centrá na brúsenie, sústruženie a frézovanie obrobkov na jedno upnutie

  • Špeciálne riešenie na brúsenie vonkajších výsteliek, vnútorných výsteliek, kĺbov, ventilov motoru, ložísk, zámok lopatiek apod.
  • Možnosť vybavenia brúsky systémom nakladania a vykladania obrobkov, aktívne meranie, dve nezávislé pracovné stanovištia apod.
  • Jednovretenové, dvojvretenové a viacvretenové brúsky na hromadnú výrobu