Nástroje na frézovanie a drážkovanie ozubených kolies s vonkajším a vnútorným ozubením, drážok drážkových hriadeľov, reťazových kolies a remeníc, odvaľovacie frézy s jedno alebo obojstrannou stopkou.

Rozsah modulov pre valcové frézy: 0,5-40mm, materiály: HSS, ASP, spekaný karbid, široké spektrum povrchovej úpravy.
Rozsah modulov pre rezné kotúče: 0,7-12mm, materiály: HSS, ASP, široké spektrum povrchovej úpravy.
Nástroje na obrábanie turbín (napr. lopatiek a drážok)
Zhotovovanie výrobných nástrojov podľa katalógu výrobcu a špeciálnych nástrojov – na základe výkresu nástroja alebo vzorového obrábanej súčasti. Zaisťujeme zvolenie optimálneho materiálu a povrchovej úpravy nástroja na základe výkresu obrobku.