innovatest


INNOVATEST je popredný holandský výrobca vysoko kvalitných stacionárnych tvrdomerov a iných meracích zariadení, ktorých exkluzívnym distribútorom sme v Poľsku.

Hardness-2014-HR

V našej ponuke nájdete napr.

  • Vickersove stacionárne tvrdomery
  • Rockwellove stacionárne tvrdomery
  • Brinellove stacionárne tvrdomery
  • univerzálne stacionárne tvrdomery
  • meracie systémy – IMPRESSIONS tiež aj v slovenčine
  • praktické prístroje na testovanie tvrdosti a iné
  • etalóny tvrdosti zhodné s ASTM a ISO

Spoľahlivosť, precíznosť a presnosť, to sú hlavné vlastnosti Vickersovho, Rockwellovho a Brinellovho tvrdomeru, zhodné so štandardami ASTM, ISO a JIS. Zaisťujeme najnovšie technologické riešenia, neustály rozvoj a vývoj a komplexný servis a školenia.