GMN_HKS44_300dpi-300x99


HCS120_75000_10Strojní vřetena GMN reprezentují více jak 70 let zkušeností ve vývoji, výrobě a použití. Jsou nasazována jak pro přesné, tak pro vysokorychlostní opracování. Vybudovaná síť zastoupení a opraváren zaručuje rozsáhlý servis a odborné poradenství.
Optoelektronická vřetena, vzduchová ložiska a skenery ustavují nové standardy při projekci obrázků. Byla vyvinuta pro vysokou přesnost běhu a stabilitu, co se týče počtu otáček a fáze.

Kuličková ložiska
Vysoce přesná ložiska od třídy přesnosti P4 (ABEC7) a vyšší jsou vyráběna jako vřetenová kuličková ložiska (radiálně axiální kuličkové ložisko), radiální kuličková ložiska, hybridní ložiska a zvláštní ložiska.
Kompletní jednotky s dodatečnými díly pro přestavbu.
Opatřená vrstvou tukového maziva, m.j. pro vakuovou techniku.

Volnoběžky
Volnoběžky jsou jednosměrné spojky, které přenášejí, příp. podpírají do jednoho směru krouticí moment prostřednictvím silového spojení, v opačném směru připouštějí chod naprázdno.
GMN vyrábí spojková tělesa, která lze nasadit jako spínanou volnoběžku, zpětné jištění nebo též jako jednosměrnou spojku vypojující hnanou součást při překročení daných otáček.

Těsnění
Pro bezdotykové utěsnění vysokootáčkových hřídelí. Labyrintové kroužky GMN jsou vyráběny z oceli a hliníku. Speciální výrobní program zajišťuje absolutní identitu profilu vnitřního a vnějšího kroužku. Těsnění GMN s odtokovou drážkou jsou vyráběna z vysoce kvalitního plastu.

Strojní vřetena

Jsou vzorem
µ … přesnosti
P … výkonu
k … tuhosti
h … spolehlivosti

 • externí pohon nebo integrovaný motor
 • do výkonu 100 kW
 • pohon přes řízený nebo regulovaný měnič
 • široký rozsah konstantního výkonu
 • do 180000 1/min
 • přesná ložiska s keramickými kuličkami
 • trvalé tukové mazání nebo mazání olej-vzduch
 • rozhraní pro manuální nebo automatickou výměnu nástrojů
 • chladicí kapalina, suchý vzduch nebo mazání minimálním množstvím maziva hřídelí

TSA – Vřetena pro řemenový pohon s vnějším kuželem pro opracování

 • s vysokými počty otáček
 • ve velkých rozsazích otáček
 • malých, středních a velkých průměrů

TSI – Vřetena pro řemenový pohon s vnitřním kuželem na pracovní straně pro opracování

 • s vysokými počty otáček
 • ve velkých rozsazích otáček
 • malých, středních a velkých průměrů

TSP – Vřetena pro řemenový pohon s dosedací plochou, lícovaným otvorem a závitem na pracovní straně pro opracování

 • s vysokými otáčkami
 • ve velkých rozsazích otáček
 • malých, středních a velkých průměrů

TSL – Vřetena pro řemenový pohon s vnějším kuželem odsazené pouzdro pro vnoření do hlubokých otvorů pro opracování

 • malých, středních a velkých průměrů

TSAV – Vřetena pro řemenový pohon s vnějším kuželem pro opracování

 • velkých hlubokých vrtání
 • s vysokým zatížením
 • s vysokými požadavky na tuhost

TSE – Vřetena s motorem chlazeným vzduchem

 • nízké náklady na zásobení napájení
 • pro lehké opracování
 • pro vysoké počty otáček

TSEV – Vřetena s motorem chlazeným vzduchem

 • nízké náklady na zásobení napájení
 • pro těžké opracování
 • pro vysoké požadavky na tuhost

HSX, HV-X – Vysokootáčková vřetena s integrovaným asynchronním motorem, přední skupina ložisek a stator chlazeny kapalinou.

 • kuličkové ložisko v ultrapřesném provedení
 • s hybridním ložiskem
 • mazání olej – vzduch
 • pro manuální výměnu nástrojů pomocí lícovaného otvoru – závitu – dosedací plochy

HSP, HSP …g, HV-P
Vysokootáčková vřetena s integrovaným asynchronním motorem, přední skupina ložisek a stator chlazeny kapalinou.

 • kuličkové ložisko v ultrapřesném provedení
 • hybridní ložisko
 • mazání olej – vzduch nebo trvalé tukové mazání
 • pro manuální výměnu nástrojů prostřednictvím HSK

HCS
Vysokootáčková vřetena pro automatickou výměnu nástrojů s integrovaným asynchronním motorem, pro řízený nebo regulovaný pohon (vektorové řízení), přední skupina ložisek a stator jsou chlazeny kapalinou.

 • kuličková ložiska v ultrapřesném provedení
 • hybridní ložiska
 • mazání olej-vzduch nebo trvalé tukové mazání
 • rozhraní SK nebo HSK
 • čištění kontaktní plochy rozhraní pro nástroj prostřednictvím stlačeného vzduchu

TS, HLS

Přesná vřetena pro projekci obrázků

Motory skenerů vyráběné firmou GMN přispívají k tomu, že je možno zhotovovat obrázky s ostrostí, která je dnes běžná. S jejich pomocí je veden laserový paprsek, vhodné pro jakýkoli druh projekce obrázků, např. pro osvit materiálu citlivého na světlo. Na synchronní chod, vystředěný běh bez házivosti a klidný chod jsou kladeny ty nejvyšší požadavky. Prostřednictvím elektroniky se dosáhne toho, že odchylka od předzadaného počtu otáček představuje max. 0,5 x 10^-5. Vždy dle požadavků a přání zákazníka jsou vřetena uložena pomocí vzduchových nebo valivých ložisek.

Kuličková ložiska pocházejí z vlastní výroby a jsou vyvinuta a dimenzována přesně pro tento účel. Se vzduchovými ložisky je možno dosáhnout otáček do 100.000 1/min. U vzduchového ložiska je potřebné zásobení čistým stlačeným vzduchem, zatímco dynamické ložisko si svůj potřebný vzduchový polštář vyrobí prostřednictvím geometrie konstrukčních dílů samo. Jakost přesných vřeten pro projekci obrázků vyrobených firmou Paul Müller GmbH & Co.KG v Norimberku spočívá na více než desetileté zkušenosti v oblasti výroby motorů pro skenery a více jak pětileté zkušenosti u bubnových skenerů pro následné vysokojakostní zpracování